Artboard 1

Miljøprosjektet Nydalen – for byens beste

I forretningsideen vår ligger miljø som et bærende element. Med det mener vi selvfølgelig det ytre miljøet, men også arbeidsmiljø og trivsel. Det er Nydalen et levende bevis på.

Siden tidlig på 1990-tallet har Avantor vært den dominerende bydelsutvikleren i Nydalen. Til sammen har vi utviklet mer enn 600.000 kvm i nybyggprosjekter og større ombygginger. Fokuset har hele tiden vært å tenke helhetlig – og langt frem i tid. Gjennom klare strategier og en sterk visjon har Nydalen blitt til et urbant og aktivt byområde. 

Miljø fikk førsteprioritet 

For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi tidlig bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Med bærekraft som drivkraft

Vi har i mange år lagt stor vekt på de miljømessige aspektene ved utbyggingen av Nydalen. I 2023 utvidet vi arbeidet og inkluderte sosial bærekraft og styringsmessige forhold som sammen ble en ESG-strategi der vi tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål

Gjenåpning av Akerselva

Det har blitt over 20 år siden vi tok initiativ til å rense og rydde opp i Akerselva. Siden den gang har både ørret og laks vendt tilbake til elven. Det samme har barn og voksne, som i dag blant annet bruker elven som en populær badeplass.

Grønn energi fra grunnen

Nydalen Energi er en miljøvennlig energisentral for levering av fjernvarme og fjernkjøling i Nydalen. Når området er ferdig utbygget, vil energisentralen bidra til en innsparing på 4.500 tonn CO2 per år. Det tilsvarer utslippet til rundt 3.360 biler.

Miljøvennlig fra før og for alltid

Miljøfokuset vårt er et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige satsing både i og utenfor Nydalen. Avantors ESG-strategi er knyttet opp til 7 av FNs bærekraftsmål. Les mer om ESG-strategien vår her.

Nydalen vil vokse videre

Frem mot 2030 er det forventet at Oslos befolkning vil øke med 100.000 personer. Kommunens visjon er at Oslo skal bli grønnere, varmere, mer skapende og ha plass til alle. Avantor bidrar til at denne visjonen skal bli virkelighet gjennom NYDALEN+. En av de mest omfattende byutviklingsplanene for Oslo i nyere tid.

Bruk sykkelen i Nydalen

Bruk sykkelen i Nydalen

Avantor ønsker å sette fokus på Nydalen som en sykkeldestinasjon og tilrettelegger for at enda flere skal velge å sykle til jobben.

les mer