Artboard 1

Forvaltning og drift

Vi gjør alt for byens beste

Å gjøre alt for byens beste handler også om å gjøre det beste for våre kunder og alle deres ansatte. Vi er en av landets mest erfarne eiendomsforvaltere, og håndterer i dag mer enn 330.000 kvadratmeter eiendom for næring, skoler, hoteller, lager, produksjon og mer.

Hvert bygg har egne driftsteknikere, slik at du raskt får hjelp av en som kjenner både bygget du er i og som setter seg inn i dine behov. På den måten sørger vi for at du får en enklere arbeidsdag, og at dere jobber i lokaler og områder dere har det godt i.

Med høy standard som standard

I tillegg til drift av eiendom, driver vi et helt bydelssentrum. Da snakker vi selvfølgelig om Nydalen i Oslo. Her opparbeider vi utearealer, vedlikeholder grøntarealer, veier, plasser og sørger for skjøtsel av Akerselva og badedammen.

I tett samarbeid med politi, brannvesen og vektere forvalter vi et av de tryggeste områdene i Oslo. I tillegg har vi laget en standard på blant annet renhold, pynting og snømåking som overgår offentlig standard.

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen

Vår virksomhet dreier seg ikke først og fremst om bygninger og eiendom, men om menneskene som skal jobbe og bo der.

les mer