Artboard 1

BREEAM-sertifiserte bygg

Avantor setter ambisiøse mål for fremtidig miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Et av målene er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres.

Hva er BREEAM?

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ble utviklet i Storbritannia av BRE (Building Research Establishment) i 1988 og lansert første gang i 1990. Det er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger og mer enn 240.000 bygg er BREEAM-sertifisert.

Norge har en nasjonal tilpasning av BREEAM-standarden, kalt BREEAM-NOR, som eies av Grønn Byggallianse. Formålet er å motivere til bærekraftig design gjennom hele prosessen i et byggeprosjekt. Fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til og med overlevert bygg. BREEAM har også en standard for bærekraftig drifting av bygget kalt BREEAM In-Use.

BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til gjennom disse 9 kategoriene:

 • Ledelse
 • Helse- og innemiljø
 • Energi
 • Transport
 • Vann
 • Materialer
 • Avfall
 • Arealbruk og økologi
 • Forurensning

Les mer om BREEAM-sertifisering på byggalliansen.no

Hvorfor BREEAM?

For Avantor er BREEAM en naturlig videreføring av Avantors miljøambisjoner. Vi er sertifisert etter ISO14001 som selskap, og BREEAM er et komplementært system hvor vi både får dokumentert eiendommene ved bygging/rehabilitering (BREEAM-NOR) og måten vi drifter eiendommene på (BREEAM In-Use). Avantor har per 2024 følgende bygg som er BREEAM sertifisert:

 • Nydalen Alle 37: BREEAM In-Use sertifisert til nivå «Very good»
 • Nydalsveien 33, kontordel: BREEAM-NOR sertifisert til nivå “Very good»
 • Nydalsveien 28: BREEAM-NOR sertifisert til nivå “Very good»
 • Nydalsveien 18 og 24: sertifisert til nivå BREEAM-NOR nivå «Excellent»
 • Gullhaug Torg 5: BREEAM-NOR sertifisert til nivå «Excellent»
 • Gullhaug Torg 2A: BREEAM-NOR sertifisert til nivå «Excellent» for kontor og «Very good» for leiligheter