Artboard 1

Vitaminveien 5 B

Historiske bygg som i dag brukes som produksjons- og kontorlokaler for Celsa Steel.

Vitaminveien 5B, tidligere Grefsenveien 52, består av to bygninger. En stor lagerbygning i tegl og en toetasjes kontorbygning, som begge er oppført i 1901. Lagerbygget var tidligere eid av Forsvaret og brukt som kornlager. Senere huset eiendommen Erik Ruud Mekaniske Verksted, for så å bli brukt til produksjon av armeringsjern gjennom Fundia og Celsa Steel.

Store planer for fremtiden

I 2018 kontaktet Avantor Plan- og bygningsetaten for å undersøke mulighetene for utvikling av Vitaminveien 5B i henhold til gjeldende overordnede planer og kommunens behov. Prosessen har ledet frem til to planforslag. Et som kombinerer bolig- og næringsbebyggelse og et med ren næringsbebyggelse. Begge forslagene inkluderer bevaring av det eksisterende verkstedsbygget.

Bærekraftig utvikling

Avantor er opptatt av å ta ansvar for en bærekraftig utvikling av området. Ved å foreslå boliger og kontorer tett på kollektivknutepunkt på Storo og i Nydalen samt nær arbeidsplasser, rekreasjonsområder langs Akerselva, handel og sosial infrastruktur, bidrar planforslaget til å oppnå Oslo kommunes målsetning om en by der flere går, sykler og benytter kollektivtransport.

Veien videre

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en Tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen). Den videre planprosessen for Vitaminveien 5 B vil i sterk grad påvirkes av denne.

Program for planarbeid er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Kunngjøring om oppstart av planarbeid finner du her.
Planprogrammet for Vitaminveien 5 B kan du lese her.
Se kart over planavgrensing.
Link til saksinnsyn

Medvirkning

For å komme frem til de beste løsningene i prosjektet, er vi avhengige av en god medvirkningsprosess med lokalbefolkningen. Det er lagt opp til en inkluderende prosess med flere ulike aktiviteter, hvor behov og ønsker kartlegges gjennom at innbyggere og andre aktører har mulighet til å dele lokalkunnskap, gi innspill og si sine meninger om utviklingen.
I tillegg vil oppdatert og tydelig informasjon om hva som
planlegges, være en viktig del av medvirkningsprosessen.

Klikk her for å lese hva som er gjennomført av medvirkning så langt i prosessen. 

FAKTA

Vitaminveien 5 B
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Eier: Avantor

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».