Artboard 1

Gullhaug Torg 5

Gullhaug Torg 5 er et grønt og fremtidsrettet kontorbygg på 13400 m² fordelt på 6 etasjer beliggende sentralt i Nydalen.

Gullhaug Torg 5 (GT5) er et lyst og transparent kontorbygg med utstrakt bruk av glass i fasaden. Kontorarealene ligger vendt utover. God takhøyde og store vindusflater sørger for lyse og innbydende arbeidsplasser. Planløsningen gir mulighet for en svært fleksibel oppdeling i ulike leiearealer. Det betyr at lokalene enkelt kan tilpasses deg som leietaker – også om du senere trenger mer eller mindre plass. 

Lett å jobbe godt

GT5 har et høyt servicenivå. Syklister og mosjonister vil sette pris på de flotte garderobefasilitetene. Sykkelen plasseres trygt på egen parkering. Hele 1. etasje er som en piazza. Et klimatisert landskapsrom som følger topografien i et terrassert gulv av terrazzo. Her finner du resepsjon, møteromssenter, personalrestaurant og uformelle møte- og arbeidssteder. Det er som om bygget ønsker deg velkommen. Og det gjør det.

FAKTA

Gullhaug Torg 5
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: Arcasa Arkitekter
Areal bygg:13 400 m²
Areal tomt: 3 500 m²
Miljøprofil: BREEAM NOR Excellent
Eier: Avantor
Ferdigstilt: 4. kvartal 2022

 

Crayon har sitt hovedkontor her

IT-selskapet Crayon flyttet i slutten av 2022 inn i sine nye kontorlokaler. Se hvorfor Crayon valgte GT5 her.

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».

Miljøkvaliteter – Gullhaug Torg 5

  • BREEAM NOR Excellent
  • Energiklasse grønn A
  • Forsyning av varme og kjøling fra «Nydalen energi»
  • 50% klimagassreduksjon sammenliknet med referansebygg
  • 50% ombrukte eller ombrukbare materialer
  • Maks 25 kg avfall/m² i byggeperioden
  • Parkeringsplasser for sykkel med mulighet for sykkelvask og –service
  • Garderober med dusjer, tørkerom og garderobeskap
  • Blågrønt tak og lokal overvannshåndtering