Artboard 1

Gullhaug Torg 1

Vaksinesenter utenom det vanlige

Gullhaug Torg 1 er en eiendom fra 1995 hvor De norske Bokklubbene tidligere hadde sitt hovedkontor og lager.

Nordre Aker har nå åpnet et nytt vaksinesenter i bygget hvor ungdommen i bydelen har fått være med på å klargjøre lokalene. Vaksinesenteret har blitt kjent for sin grafitti selfie-vegg laget av kunstneren, Halvor Harsem.

Cageball holder også til i bygget med sin innendørs fotballhall med 7 kunstgressbaner, event- og bursdagsrom, garderobe og lounge.

Flere boliger og høyere utnyttelse

Avantor ønsker å utvikle Gullhaug Torg 1 i samsvar med dagens overordnede føringer for området, gjennom innpassing av flere boliger og høyere utnyttelse i tilknytning til kollektivknutepunktet Gullhaug Torg.

Les mer om fremtidsplanene her.

Ledige lokaler – korttidsleie

Er du interessert å leie kontorlokaler i dette bygget, så ta kontakt med Janne Herstad på tlf 48 10 72 78 eller
jhe@avantor.no

FAKTA

Gullhaug Torg 1
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Eier: Avantor