Artboard 1

Gjerdrums vei 6

Landets største næringsklynge for filmproduksjon.

Filmbyen Nydalen

I samarbeid med Dagslys har Avantor etablert en ny storstue for film- og tv-produksjon i Gjerdrums vei 6 i Nydalen. Filmbyen Nydalen er landets største næringsklynge for filmproduksjon. Oslo Film Studios rommer ca. 4.000 kvm, og inneholder produksjonsfasiliteter, utstyrsutleie og fem moderne filmstudioer på til sammen 1000 kvm. Studio 1 på hele 500 kvm er et av landets største, og har en takhøyde på hele 10 meter. I tillegg til Oslo Film Studio huser Gjerdrums vei 6 en rekke andre firmaer med ulike spesialfelt innen filmproduksjon.

Store planer for videreutvikling

Bygget ble opprinnelig oppført i 1970, og senere ombygget i 1992. Deler av bygget ble revet i 2001 i forbindelse med byggingen av nabobygget, Gjerdrums vei 4. Avantor ønsker på sikt å realisere et nytt kontorbygg i Gjerdrums vei 6, og i den forbindelse legge opp til en videreutvikling av området rundt. Blant annet med opparbeidelsen av en attraktiv parkforbindelse for ferdsel, opphold og rekreasjon.

Les mer om fremtidsplanene her.

FAKTA

Gjerdrums vei 6
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Eier: Avantor