Artboard 1
N

Regulering/utvikling

Oppstart: mai 2021
Forventet vedtak: mai 2025

N

Rammesøknad

Oppstart: ikke bestemt

N

Bygging

Gjerdrums vei 6

Et nytt kontorbygg i nye omgivelser.

Filmbyen Nydalen

Gjerdrums vei 6 huser i dag Filmbyen Nydalen, landets største næringsklynge for filmproduksjon. Bygget ble opprinnelig oppført i 1970, og senere ombygget i 1992. Deler av bygget ble revet i 2001 i forbindelse med byggingen av nabobygget, Gjerdrums vei 4. Avantor ønsker på sikt å realisere et nytt kontorbygg i Gjerdrums vei 6, og i den forbindelse legge opp til en videreutvikling av området rundt. Blant annet med opparbeidelsen av en attraktiv parkforbindelse for ferdsel, opphold og rekreasjon.

Lund & Slaatto Arkitekter

Det er avholdt en arkitektkonkurranse hvor 3 arkitektkontorer ble invitert til å komme med forslag. Basert på evalueringen av de mottatte forslagene, har vi valgt å gå videre med Lund & Slaatto Arkitekter. Det er fortsatt tidlig i prosessen, og bestillingen av planforhåndskonferanse ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten i slutten av mars 2021. Det antas at reguleringsprosessen vil ta 4-5 år og at en eventuell realisering av et nytt bygg på eiendommen kommer tidligst i 2026/2027.

FAKTA

Gjerdrums vei 6
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: Lund & Slaatto
Miljøsertifisering: BREEM-NOR
Eier: Avantor

En større visjon for nærområdet

Prosjektet inngår i en større visjon om oppgradering av nærområdet, der den fremtidige strøksgaten i forlengelsen av Gullhaug torg styrkes som urbant gaterom. I denne sammenheng vurderes muligheten for å konvertere deler av dagens parkeringshus i Gjerdrums vei 4 til utadrettet næringsvirksomhet, med etablering av et torg eller møteplass mellom et fremtidig parkdrag og strøksgaten.

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».