Artboard 1

Wanda og Avantor inngår avtale

Logistikk- og teknologiselskapet Wanda (wanda.space) inngår en avtale om leie av lokaler fra Avantor, og etablerer seg nå i Gjerdrums vei 11 i Nydalen.

– Vi har hatt en veldig god start i Oslo, og trenger mer plass. Vi er veldig glade for å kunne inngå en langsiktig avtale med en så profesjonell aktør som Avantor, sier Lars Syse Christiansen, daglig leder i Wanda.

Wanda ble lansert i Oslo høsten 2020 og gir kundene sine enkel tilgang til plassen de trenger, når de trenger det. Selskapet henter og returnerer tingene hjemme hos kunden, og benytter ubrukte sentrale lokaler for å levere effektive og bærekraftige lagre. Det er enkelt, trygt og rimelig, og en viktig bidragsyter til fremtidens bærekraftige byer.

– For Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden vi startet utbyggingen av Nydalen tidlig på 90-tallet. I vår nye miljøstrategi tar vi utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og et samarbeid med Wanda gir oss enda et verktøy for å utnytte eiendomsmassen gjennom hele livsløpet, sier salgssjef, Janne Herstad i Avantor.

– For å løse plassproblemet på en effektiv og enkel måte skal vi kombinere det beste fra logistikk, eiendom og teknologi – og vi ønsker partnere med kompetanse innenfor nettopp dette. Da er Avantor et godt valg, sier Syse Christiansen.

“ For å løse plassproblemet på en effektiv og enkel måte skal vi kombinere det beste fra logistikk, eiendom og teknologi – og vi ønsker partnere med kompetanse innenfor nettopp dette. Da er Avantor et godt valg“

Lars Syse Christiansen, daglig leder i Wanda

Wanda har hatt en knallstart i Oslo, har frigjort plass for 100 millioner kroner og er nå klar for å ekspandere videre – i første omgang i Norge og deretter ut i Europa.

– Forhåpentligvis er dette det første av flere partnerskap med eiendomsbesittere vi kan inngå i løpet av året – med den veksten vi har nå kommer vi til å ha et betydelig behov for lokaler, avslutter Syse Christiansen.

Ved spørsmål:

Lars Syse Christiansen, lars@wanda.space 99 41 31 72
Janne Herstad, jhe@avantor.no  48 10 72 78

Om Wanda

Wanda løser plassproblemet en gang for alle. Vi gir våre kunder tilgang til akkurat den plassen de ønsker, når og hvor de trenger det.

Tjenesten er enkel og rimelig, og med noen få klikk har du tilgang til akkurat den plassen du behøver. Det betyr at man kan lagre alt fra en enkelt eske, til et flyttelass, som gir plass til alle behov.

Wanda leverer plass som en tjeneste som er en ny tjeneste i Norge, men som allerede eksisterer i USA hvor selskapet Clutter blant annet er backet av investorer som Sequoia Capital og Softbank Vision Fund. Wanda benytter allerede ledig eiendomskapasitet til å levere tjenesten. Resultatet blir en rimeligere tjeneste som kan fokusere på teknologi fremfor eiendom.

Eiendom og eiendomsutvikling står for 40% av energirelatert CO2 utslipp. Vi må bygge smartere og drifte mer effektivt hvis vi skal få redusert dette tilstrekkelig raskt, og Wanda øker utnyttelse av eksisterende eiendom som ikke blir brukt.

Samtidig bor en stor andel av befolkningen i både norske og europeiske byer trangt, og trangboddhet er en av faktorene i levekårsundersøkelsen fra desember 2020 peker på som utfordringer som må løses i framtidens byer. Wanda tilgjengeliggjør ekstra plass på en enkel og rimelig måte.

Wanda er eiet av selskapets gründere, har ProVenture som leadinvestor, og i tillegg er Posten og OBOS med som investorer i selskapet.