Artboard 1

Ny daglig leder til Slemmestad Brygge

Tom Bratlie blir ny daglig leder i Slemmestad Brygge AS.

Eiendomsselskapet Slemmestad Brygge AS er utbygger av Kystbyen Slemmestad i Asker kommune. Dette er et av de største utviklingsprosjektene i regionen med en områdeplan som åpner for 1.300 boliger og 55.000 kvm næringsareal. Selskapet, som er 100 prosent eid av Avantor, er den største grunneieren i området med et samlet areal på ca. 350.000 kvm.

Tom Bratlie (55) kommer fra Asker og har lang og variert bakgrunn fra eiendomsutvikling, kommunikasjon og samfunnskontakt. Han har bred erfaring fra næringsliv og politikk og bringer med seg kunnskap og engasjement som vil være ekstra verdifulle for Slemmestad Brygge AS og det utviklingsarbeidet selskapet skal gjøre fremover. Bratlie vil også bli en del av ledergruppen i Avantor.

– Jeg er veldig glad for å få med Tom på laget. Med ham får vi en person som har innsikt i alle dimensjoner innen utviklingen av et så stort og viktig prosjekt for oss i Avantor og lokalmiljøet på Slemmestad, sier administrerende direktør i Avantor Øystein Thorup.

– Slemmestad Brygge har høye mål for hvordan området skal utvikles til å bli svært attraktivt for bolig, handel, kultur, næring og opplevelser. Vi skal samarbeide tett med nærmiljøet, leietakere, Asker kommune og det lokale næringslivet. Jeg gleder meg veldig til å bli en del av dette laget, sier Tom Bratlie.

Tom overtar rollen som daglig leder fra Sten-Arthur Sælør.
Sten-Arthur har vært sentral i å skape Slemmestad Brygge til det selskapet det er i dag; én aktør som er rigget for utviklingen av en hel kystby i Slemmestad.

– Jeg vil takke Sten-Arthur for svært god innsats og godt samarbeid i de to årene med Avantor som eier av selskapet, sier Thorup.

Tom Bratlie er i dag daglig leder for Husebyplatået AS og rådgiver for flere store aktører i eiendomsbransjen. Han har tidligere blant annet vært medlem av konsernledelsen i eiendomsselskapet Entra med ansvar for kommunikasjon og samfunnskontakt. Bratlie tiltrer stillingen 1. april 2023.

For spørsmål kontakt:

Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor og styreleder i Slemmestad Brygge
Telefon: 958 43 834

Tom Bratlie, påtroppende daglig leder i Slemmestad Brygge AS
Telefon: 905 21 904