Artboard 1

Navnebytte til Avantor Slemmestad

Bytter navn fra Slemmestad Brygge AS til Avantor Slemmestad AS

Som en ledende aktør i norsk eiendomsutvikling, er Avantor ikke bare opptatt av å bygge bygninger, men også bærekraftige og levende samfunn. Dette engasjementet reflekteres i alle ledd av vår virksomhet, ikke minst gjennom vårt største enkeltprosjekt til dags dato – utviklingen av Kystbyen Slemmestad.

I 2021 kjøpte Avantor 75 prosent av aksjene i Slemmestad Brygge AS, og i 2022 ble selskapet heleid av Avantor. Det er da naturlig å trekke Avantor inn i navnet på utviklingsselskapet.

– Kystbyen Slemmestad er i dag det største enkeltprosjektet i Avantor, og det er derfor helt naturlig at navnet på selskapet tydelig markerer at det er Avantor som står bak, sier daglig leder Tom Bratlie i Avantor Slemmestad AS om navnebyttet.

Avantor er en av landets store eiendomsselskaper, og har utviklet mer enn 600 000 kvadratmeter med næringslokaler i tillegg til store boligprosjekter. 

Det er en stor styrke for Slemmestadutbyggingen at et så stort og erfarent eiendomsselskap står bak. Vi synes derfor at «Avantor Slemmestad AS» er det naturlige navnet på selskapet, sier Bratlie. 

Han vil samtidig understreke at navnet «Kystbyen Slemmestad» fortsatt skal leve og utvikle seg.

 Det er det som er vårt store mål. Å bygge en flott kystby her på Slemmestad med gode boliger, og et bredt tilbud av kultur, handel og andre tjenester. Det er det som motiverer oss, avslutter han.