Artboard 1

Nydalen energisentral

Miljøvennlig energisentral

Avantor har bygget en miljøvennlig energisentral for levering av fjernvarme og fjernkjøling i Nydalen. Når området er ferdig utbygget, vil energisentralen bidra til en innsparing på 4.500 tonn CO2 per år. Det tilsvarer utslippet til rundt 3.360 biler.

Grønn energi fra grunnen

Nydalen Energi forsyner ca 322.000 kvm med oppvarming og 312.000 kvm med kjøling, og er basert på varmepumper som henter energi – dels fra grunnen og dels som overskuddsvarme fra kjøleanlegg i byggene.

Ved hjelp av et energilager i fjell kan overskuddsenergi lagres om sommeren og hentes opp igjen om vinteren. Det er boret 180 brønner 200 meter ned i fjellet. Energilageret består totalt av 180.000 kvm fjell.

 

Tilknyttes både nye og eldre bygg

Sentralen gir energiforsyning til blant annet BI-bygget, Radisson Blu hotellet, boligene på Solsiden, samt alle nye næringsbygg bygget etter 2003 i Nydalen. Eldre bygg konverteres til vannbåren varme og tilknyttes sentralen. Samtidig fases gamle oljekjeler ut og saneres – til fordel for luftkvaliteten i området.

 

 

Utvidelse basert på fornybar biopellets

I 2014 ble det bygget en utvidelse i form av en ny energisentral. Dette for å ha kapasitet til å koble på resten av eiendommene i konsesjonsområdet. Den nye sentralen baseres på fornybar biopellets.

Sparer utslipp tilsvarende 3.360 biler

Når Nydalen er ferdig utbygget og energisentralen er i full bruk, vil den bidra til en innsparing på 4.500 tonn CO2 per år. Det tilsvarer utslippet til rundt 3.360 biler.