Artboard 1

Avantor blir hoved­aksjonær i Slemmestad Brygge

Slemmestad Brygge AS har over noe tid søkt etter en partner for å gjennomføre den utvikling som kreves for å skape Kystbyen Slemmestad. Prosessen har ledet frem til at eiendomsselskapet Avantor AS nå går inn som hovedeier i selskapet.

-Dette er en hyggelig nyhet – og viktig for den videre utviklingen av Slemmestad. Avantor er et selskap med lang erfaring i både byutvikling og næring som også er i front for miljø – og en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ser frem til et godt samarbeid med et langsiktig perspektiv, sier Lene Conradi, Ordfører Asker kommune

Med sin umiddelbare nærhet til Oslofjorden er Kystbyen Slemmestad et av de største utviklingsprosjektene i området. Områdeplanen for Slemmestad åpner for 1300 leiligheter og 55 000 m2 næringsareal. Første byggetrinn er Slemmestad Sentrum – Vaterland, innerst i pollen i Slemmestad. Her er alle planer godkjent, og byggestart blir i 2022. Det er godkjent 400 leiligheter og 16 000 m2 næringsareal. Slemmestad Brygge har et tett samarbeid med Asker kommune som er ansvarlig for utbygging av infrastrukturen for den nye kystbyen.

Foto: Torbjørn Tandberg

«Dette er en hyggelig nyhet – og viktig for den videre utviklingen av Slemmestad.»

Lene Conradi, Ordfører Asker kommune

-Vårt selskap har erfaring, kompetanse, og den langsiktighet som kreves for å lykkes med store byutviklingsprosjekter. Vi ser frem til å ta dette med oss for å virkeliggjøre planene om Kystbyen Slemmestad. Vi har stor tro på de planene som er lagt for Slemmestad, og at vi vil lykkes med å skape rom for mange nye arbeidsplasser og et levende nabolag for beboerne i 1300 nye boliger, sier Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor.