Artboard 1

Avantor arrangerer medvirkningskonferanse i Nydalen

20. juni har Avantor tatt initiativ til en byutviklingskonferanse i Nydalen.

– Det er viktig for oss å ha god dialog med nabolaget når vi utvikler denne delen av byen, sier Øystein Thorup, administrerende direktør i Avantor. 

Temaet for konferansen er «Nabolagets rolle i byutviklingen», og gjennom dagen skal det diskuteres hvordan man får en best mulig dialog med nabolaget for å skape byliv og identitet for bydelen.

– De siste årene har vi sett en positiv utvikling, hvor nabolaget i mye større grad bryr seg om det som utvikles. Tidligere var det ikke så vanlig å få respons på fremmet planforslag, men i disse dager er interessen større, og det er bra, sier Thorup.

Medvirkning i byutviklingen
I mange tilfeller kjenner nabolaget sitt behov best, og det er derfor ønskelig å få deres innspill tidlig i prosessen.

– Det å lage møteplasser som sikrer medvirkning er viktig for oss. Derfor har Avantor invitert både nabolaget, politikere, fagfolk, kunder og samarbeidspartnere til arrangementet for å få innspill og skape dialog, sier Thorup.

Gjennom erfaringene vi har hatt med Sandakerveien 113-119, har vi fått innsikt i hvor viktig det er med god medvirkning.

–Vi fikk god læring i hvor viktig det er å forankre nye prosjekter i nabolaget. Og det er viktig at vi på et tidlig tidspunkt får frem gode meningsutvekslinger om hvordan bybildet i Nydalen skal se ut. Det er bra for menneskene i nabolaget, og det er bra for oss som utbyggere, sier Thorup.

Faglig program  
Under konferansen får vi blant annet høre andres erfaringer rundt de sammen temaene, blant annet skal vi høre hvilke erfaringer Aspelin Ramm har med Landbrukskvartalet, og hva Stor- Oslo Eiendom har gjort med Startblokka på Linderud.

I tillegg til faglige innlegg vil det kjøres debatt. Den første vil handle om status i den sosiale bærekraften i byutviklingen, og her stiller AP’s representant i bystyret Line Oma til samtale med arkitekturopprørets Saher Sourouri ledet av Geir Rognlien Elgvin. Den andre debatten vil handle om sosial boligbygging ledet av Arild Eriksen, og her vil han møte Pål Erik Kind i Signaturhagen Bolig og Ingemund Skålnes i Obos Living Lab til samtale. 

Konsertkonferanse
Arrangementet er utviklet i tett samarbeid med Gro Sandkjær Hanssen fra Oslo Met og Roar Smelhus i Langs Akerselva og Nabolagsbevegelsen. Siden Langs Akerselva er involvert, vil vi gjennom dagen få musikalske innslag fra artistene Sjur Miljeteig og Mona Krogh, som begge opptrer solo.

– Avantor vil også ha en fagdag og familiedag knyttet til festivalen i august. Begge arenaene blir benyttet som møteplasser for å diskutere kommende utviklingsprosjekter i Nydalen, avslutter Thorup og Smelhus som holder i dette i tett samarbeid.

Her kan du melde deg på konferansen.