Artboard 1

Vertikal Nydalen

Vertikal Nydalen er et av Norges mest ambisiøse miljøprosjekter. Bygget er utviklet av Avantor og tegnet av Snøhetta. Det er et Futurebuilt forbildeprosjekt som setter en ny standard for nybygg, forhåpentligvis til inspirasjon og etterfølgelse av andre.

Vertikal Nydalen er et høyreist og spektakulært bygg på 18 etasjer, plassert ved Akerselva i sentrum av Nydalen. Skapt med tanke på miljøet og en fremtid i tråd med Parisavtalen.

Snøhetta har skapt en unik merkevare med mange særpregede og anerkjente prosjekter i hele verden. Med Vertikal Nydalen er det nå skapt et arkitektonisk signalbygg på Gullhaug Torg i Nydalen, med nyskapende teknologi og bærekraftige løsninger. Vertikal Nydalen er Norges første kombinasjonsbygg med naturlig ventilasjon.

Se byggets hjemmeside www.vertikalnydalen.no

Kontorer og leiligheter med unike kvaliteter

I byggets 1. og 2. etasje finner du en førsteklasses personalrestaurant, fleksible møteromsfasiliteter og den sjarmerende restauranten Crudo.

I 3. til 7. etasje er det flotte kontorer med unike kvaliteter i forhold til materialbruk, tekniske løsninger og med takhøyde på opp til 3,45 m. 

Fra 8. til 18. etasje er det til sammen 40 leiligheter med størrelser fra 44 til 143 kvm. Leilighetene er unike og ingen er like. De har fantastisk utsikt, 3 meter takhøyde, spennende arkitektur og dessuten tilgang til to herlige takterrasser for alle beboerne – på toppen av hvert av tårnene i Vertikal Nydalen med panoramautsikt over byen.

FAKTA

Gullhaug Torg 2 A
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: Snøhetta
Areal bygg: 10 000 m²
Miljøprofil: BREEAM NOR Excellent
Eier: Avantor
Ferdigstilt: 4. kvartal 2023
Prosjektnettside: vertikalnydalen.no

Bærekraftig arkitektur og systemdesign

Gullhaug Torg 2A har gjennom god tverrfaglig design, der arkitektur og teknikk kompletterer hverandre, demonstrert at miljøbygg kan gjøres enkle og transparente. Bygget innehar kvaliteter som sammenlignet med mekanisk ventilerte bygg gir enklere drift, lavere vedlikeholdsbehov, lavere behov for ombygginger, lengre levetid og bedre totalopplevelse for brukeren (innemiljø, romkvalitet, designkvalitet, støy fra tekniske anlegg, opplevelsen av åpne vinduer etc.).

Jobbe eller bo i Vertikal?

Ønsker din bedrift å leie kontorer i Nydalens mest spektakulære bygg, ta kontakt med Elise Bratt-Aanensen på tlf 93 09 09 59 eller e-post eba@avantor.no.

DNB Eiendom er megler for salg av leilighetene, og interesserte kan ta kontakt med Jan Græsvik på tlf 911 64 848 eller e-post jan.gresvik@dnbeiendom.no.

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».

Lavt avtrykk–unikt uttrykk

I tillegg til å være et arkitektonisk landemerke er alt det du ikke ser i dette bygget vel så spennende. Vertikal Nydalen har de mest innovative løsningene rund at ventilasjon, oppvarming og kjøling. Vertikal Nydalen vil gi en langt lavere miljøbelastning enn andre bygg – gjennom hele byggets levetid.

  • 50% samlet reduksjon av CO2 utslipp fra materialer, transport og energi, sammenlignet med referansebygg.
  • Totalt energiforbruk på nær-nullenergi nivå (FutureBuilt definisjon 2016)
  • Klimavennlig transport (ingen parkeringsplasser for biler i bygget, ideell tilrettelegging for fotgjengere og syklister og ideell tilrettelegging for kollektivtransport)
  • Sykkelparkering som overgår FutureBuilts minimumskrav
  • Bærekraftig materialbruk
  • Reduksjon av kostnader og klimabelastning fra drift, vedlikehold og ombygginger gjennom forenkling og valg av robuste løsninger.
  • «Triple-Zero»  som innebærer at man har et mål om 0 kWh kjøpt energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling