Artboard 1
N

Regulering/utvikling

Oppstart: august 2016
Vedtatt: juni 2020

N

Rammesøknad

Oppstart: juni 2019
Vedtatt: juni 2021

N

Bygging

Oppstart: juni 2021
Planlagt ferdig næring: sep 23
Planlagt ferdig bolig: des 23

Vertikal Nydalen

Dette miljøprosjektet i samarbeid med Snøhetta og Skanska vil bli Nydalens mest spektakulære bygg.

Parkeringsplassen på Gullhaug Torg skal bort. I stedet skal Nydalen få et praktbygg utenom det vanlige. Gullhaug Torg 2A vil inneholde både boliger, kontor og servering på til sammen 10 000 kvm. Prosjektet tar i bruk nyskapende miljøteknologi og blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering. I tillegg til miljøambisjonene er prosjektet et viktig element i å skape et levende byrom med aktivitet på gateplan, også utenfor kontortid og i helgene. Plassen mot både Torgbygget og Akerselva blir en naturlig arena for dette.

Kontorer og leiligheter med unike kvaliteter

I byggets 1. og 2. etasje vil det etableres en restaurant for publikum kombinert med en personalrestaurant for de som jobber i området. I tilknytning til dette vil det også være et mindre møteromssenter som vil være mulig å leie for alle brukere av Nydalen.

I 3. til 7. etasje blir det kontorer med unike kvaliteter i forhold til materialbruk, tekniske løsninger og med takhøyde på opp til 3,45 m.

Fra 8. til 18. etasje blir det til sammen 41 leiligheter med størrelser fra 44 til 143 kvm. Leilighetene er unike, vil ha takhøyde på ca 3 meter og vannbåren gulvvarme. Ingen av leilighetene er helt like, og de fleste vil ha en fantastisk utsikt.

På taket av de to tårnene vil det være felles takterrasser med panoramautsikt over byen.

FAKTA

Gullhaug Torg 2 A
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: Snøhetta
Areal bygg: 10 000 m²
Miljøprofil: BREEAM NOR Excellent
Eier: Avantor
Ferdigstillelse: 4. kvartal 2023
Prosjektnettside: vertikalnydalen.no

Bærekraftig arkitektur og systemdesign

Gullhaug Torg 2A vil gjennom god tverrfaglig design, der arkitektur og teknikk kompletterer hverandre, demonstrere at miljøbygg kan gjøres enkle og transparente. Bygget skal inneha kvaliteter som sammenlignet med mekanisk ventilerte bygg gir enklere drift, lavere vedlikeholdsbehov, lavere behov for ombygginger, lengre levetid og bedre totalopplevelse for brukeren (innemiljø, romkvalitet, designkvalitet, støy fra tekniske anlegg, opplevelsen av åpne vinduer etc.).

Fremdrift

Det første spadetaket ble tatt 30. juni 2021. Planlagt ferdigstillelse er desember 2023.

Jobbe eller bo i Gullhaug Torg 2A?

Ønsker din bedrift å leie kontorer i Nydalens mest spektakulære bygg, ta kontakt med Owe Tunby på tlf 950 50 006 eller e-post ot@avantor.no.

DNB Eiendom er megler for salg av leilighetene, og interesserte kan ta kontakt med Jan Græsvik på tlf 911 64 848 eller e-post jan.gresvik@dnbeiendom.no.

Webcam Gullhaug Torg 2A

Live fra Gullhaug Torg 2 A. Her kan du følge med og se hvor fint det blir. 

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».

Miljøambisjoner for Gullhaug Torg 2A

Gullhaug Torg 2A er et FutureBuilt forbildeprosjekt. Det innebærer at prosjektet har spesielt høye ambisjoner for klima og miljø, i tillegg til arkitektonisk kvalitet. Prosjektene som går inn i FutureBuilt forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, for så å dokumentere at disse kvalitetene faktisk oppnås. 

Gullhaug Torg 2A har følgende målsetninger:

  • 50% samlet reduksjon av CO2 utslipp fra materialer, transport og energi, sammenlignet med referansebygg.
  • Totalt energiforbruk på nær-nullenergi nivå (FutureBuilt definisjon 2016)
  • Klimavennlig transport (ingen parkeringsplasser for biler i bygget, ideell tilrettelegging for fotgjengere og syklister og ideell tilrettelegging for kollektivtransport)
  • Sykkelparkering som overgår FutureBuilts minimumskrav
  • Bærekraftig materialbruk
  • Reduksjon av kostnader og klimabelastning fra drift, vedlikehold og ombygginger gjennom forenkling og valg av robuste løsninger.
  • «Triple-Zero»  som innebærer at man har et mål om 0 kWh kjøpt energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling