Artboard 1

Nydalen allé 33

Energieffektivt hovedkontor.

Nytt hovedkontor for Statnett på ca 26.800 kvm inklusive parkering i kjeller ble ferdigstilt desember 2012. Bygget har en av Nydalens flotteste beliggenheter. Sør i Nydalen på Nydalshøyden, med fri utsikt mot sør og vest. Hovedkontoret har 7 etasjer over bakken med inntrukket 6. og 7. etasje. 

Godkjent i energiklasse A

Bygget er kledd med fasadeplater i kompositt og glass. Oppvarming og kjøling er basert på vannbåren varme/kjøling fra Nydalen Energi. Bygget tilfredsstiller passivhusstandarden og er godkjent i energiklasse A med normert forbruk på 82 kWh/kvm.

FAKTA

Nydalen allé 33
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: Nyark
Areal bygg: 25 000
Energiklasse A

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».