Artboard 1

Spikerverket Bolig

156 leiligheter, 2 åpne torg og et flott parkområde på den historiske spikerverkstomten.

Delområdet i Nydalen der smelteovnene til det gamle Spikerverket lå er blitt forvandlet til en kombinasjon av næringsbygg og boliger. Utbyggingen besto av til sammen tre næringsbygg og fem lavblokker for boliger. Det utgjør totalt 35 000 kvm kontorer og 156 leiligheter. 

To åpne torg og et flott parkområde

Første del av prosjektet, med ett næringsbygg og to boligbygg, sto ferdig i 2012. Det ble i denne fasen også opparbeidet to åpne og innbydende torg samt et flott parkområde i vest, til glede for alle som bor og jobber i nærheten.

FAKTA

Nydalsveien
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: MAD/April
Areal bygg: 10 000
Ferdigstilt: 2012

«Naturbane» Nydalen

Det nye parkanlegget i området mellom Spikerverket og Akerselva føyer seg naturlig inn i Nydalens «naturbane» omgivelser, preget av moderne arkitektur i samspill med grønne og solrike omgivelser.

1.800 arbeidsplasser og 156 boliger

Hele utbyggingen sto ferdig i 2017. Nå har 1.800 personer sitt daglige virke på Spikerverket og alle de 156 leilighetene er bebodde.

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».

Miljøambisjoner for Spikerverket Bolig

Valg av bærekraftige løsninger og materialer, samt levering av miljøvennlig energi fra Nydalen Energi gir moderne og klimaeffektive bygg.