Artboard 1
N

Regulering/utvikling

Oppstart: mars 2016
Forventet vedtak: august 2023

N

Rammesøknad

Oppstart august 2023
Forventet vedtak 2024

N

Bygging

Planlagt oppstart 2025
Planlagt ferdig mars 2027

Sandakerveien 113-119

Et bolig- og næringsprosjekt for byens beste.

Avantor har i flere år jobbet med omregulering av Sandakerveien 113-119 fra kontor, lager og industri til bolig og næring. Bakgrunnen for dette er et ønske om å bidra med et prosjekt som kan tilføre bydelen og byen kvaliteter som et stort næringsbygg på 50 000 kvm ikke kan. Et reguleringsforslag var ute til offentlig ettersyn allerede høsten 2017.

Avantor har foreslått en alternativ løsning hvor vi viser at det innenfor de gjeldende overordnede planer og arealkrav kan utvikles et prosjekt med 275 nye boliger, samt næringsarealer i sokkeletasjer. Dette prosjektet tilfredsstiller alle normkrav kommunen har satt til utearealer, møteplasser og park.

FAKTA

Sandakerveien 113-119
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: A-lab
Areal bygg: 33 000 m²
Areal tomt: 17 000 m²
Miljøprofil: BREEAM Very Good
Eier: Avantor
Ferdigstillelse: 2027

Veien videre

Byrådsavdeling for byutvikling har i brev til Plan og bygningsetaten, fra mai 2020, bedt om at etaten utreder et alternativ med større park i Nydalen, og at etaten i denne forbindelse innleder en dialog og et samarbeid med Avantor og OBOS. OBOS eier Sandakerveien 121 (trykkeritomta), som på sikt antas transformert fra industri/trykkeri til bolig. Komplett planmateriale for S113-119 og S121 ble i januar 2023 sendt til offentlig ettersyn.   

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».