Artboard 1

Nydalsveien 32 B

Det flotte historiske bygget skal åpnes opp og fylles med liv, kreativitet, miljøsatsinger og samhold. 

Det flotte teglsteinsbygget i Nydalsveien 32B har stått der det står helt siden 1876. Opprinnelig var det en spikerfabrikk. Senere ble det bygget om og påbygget med en redskapsfabrikk. Spikerproduksjonen flyttet ut av bygget i 1960. Siden den gang har Fiskars holdt til i dette ærverdige bygget hvor de har hatt kontorer samt produksjon av hage- og vinterredskaper. Nå starter en ny epoke. Til høsten skal det 150 år gamle huset fylles med nytt innhold og ny historie skal skapes.

Åpner Norges største rehandelssenter

Nydalen Fabrikker skal bli et økosystem for et bærekraftig og sirkulært handels-, produksjons- og tjenestesenter. Konseptet er basert på sirkulær- og lokal verdiskaping for nye typer handel og tjenester, samarbeid mellom flere aktører på tvers av sektorer, nye grønne lavterskel arbeidsplasser, lokal produksjon og reparasjon.

Nydalen Fabrikker vil bidra til å skape enda mer liv i denne delen av byen både på dag- og kveldstid. Og, ikke minst, være et bidrag til en mer bærekraftig fremtid. Ambisjonen er å skape et sted for nabolaget, men som også tiltrekker seg folk fra andre steder av byen og hele Norge.

FAKTA

Nydalsveien 32 B
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Eier: Avantor

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».