Artboard 1

Nydalsveien 24

Moderne kontorer for Oslo kemnerkontor.

Moderne kontorbygg på historisk grunn

Delområdet i Nydalen der smelteovnene til det gamle Spikerverket lå er forvandlet til en kombinasjon av næringsbygg og boliger. Nydalsveien 24 var et av de to siste næringsbyggene i utbyggingen, sammen med Nydalsveien 18.

Vi har nå fått et ledig lokale på ca 320 kvm i 1.etg. Les mer her eller ta kontakt med Janne Herstad, telefon 48107278, for visning.

 

1.800 arbeidsplasser og 156 boliger

Spikerverket er tegnet av MAD arkitekter og har en karakteristisk arkitektur med en urban side mot Nydalsveien i øst og en grønn side mot småhusbebyggelsen i vest. Hele utbyggingen besto til sammen 3 næringsbygg og 5 lavblokker for boliger, og sto ferdig i 2017. Nå har 1.800 personer sitt daglige virke på Spikerverket og alle de 156 leilighetene er bebodd. I Nydalsveien 24 har Oslo Kemnerkontor flyttet inn.

FAKTA

Nydalsveien 24
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: MAD arkitekter
Eier: Avantor
BREEAM NOR Excellent
Energiklasse A
Ferdigstillelse: 2017

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».

Miljøambisjoner for Nydalsveien 24

Valg av bærekraftige løsninger og materialer, samt levering av miljøvennlig energi fra Nydalen Energi gir moderne og klimaeffektive bygg. Nydalsveien 24 BREEAM-sertifiseres.