Artboard 1

Nydalsveien 21

Et svært viktig historisk bygg i Nydalen.

Dette flotte teglsteinsbygget ligger som nærmeste nabo til Akerselva, og er et svært viktig historisk bygg i Nydalen. Den omstridte predikanten og fattigmannsvennen Hans Nielsen Hauge startet Bakke mølle i 1811 etter et av sine fengselsopphold, for på den tiden var det ulovlig å drive forkynning utenfor kirkene. Mølla skulle skaffe brød til byens mange fattige. Bakke Mølle brant flere ganger, og ble til slutt overtatt av Bjølsen Valsemølle. 

Da Spigerverket ble startet i 1853, var det både møller og tresliperi i Nydalen. Etter hvert ble mølla helt omringet av det ekspanderende Spigerverket, og i 1941 ble den kjøpt opp og lagt ned. I dag har Oslo kommune, Bydel Nordre Aker kontorer i bygget.

FAKTA

Nydalsveien 21
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Eier: Avantor