Artboard 1

Nydalsveien 12

Flott kontorbygg sentralt i Nydalen.

Moderne kontorbygg på historisk grunn

Delområdet i Nydalen der smelteovnene til det gamle Spikerverket lå er forvandlet til en kombinasjon av næringsbygg og boliger. Nydalsveien 12 var det første byggetrinnet i Spikerverket, og ble ferdig oppført høsten 2012. Næringsbygget huser nå hovedkontoret til Egmont Publishing i Norge med ca. 500 medarbeidere.

Vi har nå fått to ledige kontorlokaler i dette bygget. Les mer om lokalene her og ta gjerne kontakt med Janne Herstad, tlf 48107278 for en visning.

«Naturbane» Nydalen

I den første fasen ble det også opparbeidet to åpne og innbydende torg samt et flott parkområde i vest, til glede for alle som bor og jobber i nærheten. Det nye parkanlegget mellom Spikerverket og Akerselva føyer seg naturlig inn i Nydalens «naturbane» omgivelser, preget av moderne arkitektur i samspill med grønne og solrike omgivelser.

FAKTA

Nydalsveien 12
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Eier: Avantor
Energiklasse B
Ferdigstilt: 2012

1.800 arbeidsplasser og 156 boliger

Hele utbyggingen besto til sammen 3 næringsbygg og 5 lavblokker for boliger, og sto ferdig i 2017. Nå har 1.800 personer sitt daglige virke på Spikerverket og alle de 156 leilighetene er bebodde. Oslo Kemnerkontor har flyttet inn i Nydalsveien 24. Elkjøp og Ice.net har flyttet sine hovedkontor inn i Nydalsveien 18. Du kan lese mer om hvorfor Elkjøp valgte Nydalen her.

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».

Miljøambisjoner for Nydalsveien 12

Valg av bærekraftige løsninger og materialer, samt levering av miljøvennlig energi fra Nydalen Energi gir moderne og klimaeffektive bygg.