Artboard 1

Lokaler som bygger kultur

Et bygg er mer enn bare et bygg, og et kontor er mer enn bare noen pulter i et rom. For Ice fungerer lokalene i Nydalen som et verktøy for å bygge kultur, samt underbygge selskapets strategi.

– Kontoret er en suksessfaktor for enhver bedrift, sier Mette Hopsdal, DNA Director i ice. Hun har ansvar for både kultur og HR i selskapet, og har vært sentral i å fokusere på hvordan bygget skal støtte oppunder selskapets hovedstrategi, visjoner og kultur.

– Det å jobbe fleksibelt, for eksempel, er ikke noe nytt for oss, forteller hun ivrig. Blant annet har de praktisert at deres ansatte skal kunne jobbe fra hvor som helst, når som helst lenge før vi var i tider som krevde det. Nå gir dette fokuset et stort konkurransefortrinn.

– Ja, vi er trent opp i fjernledelse og selvledelse. Vi har tillit til at alle våre ansatte gjør jobben sin, uten å måtte være i lokalene. Likevel vil de fleste være her og jobbe.

– Det beste med Avantor er at de sørger for at alt funker, så kan vi bruke tiden på det vi er best på –jobben vår.

Mette Hopsdal, DNA-direktør i ice

Fleksibilitet gir styrke

Med behov for større arealer, andre typer rom og fokus på for eksempel smittevern, har ice tatt effektive grep i egne lokaler.

– Vi har investert godt og gjort oss klare for nye tider på kontoret. Blant annet har vi bygget et podcast-studio, omskapt biblioteket til et stort og smittevernsvennlig team-rom og gjort det enda enklere for folk å jobbe sammen under trygge forutsetninger, forteller Hopsdal.

Hun kan også fortelle at grepene de gjør ikke trenger å være hugget i stein. Alle tiltak er reversible. Det betyr at det er enkelt å gjøre om på noe som ikke fungerer, eller finjustere ting som fungerer.

Knirkefritt i nye lokaler

Selv om lokalene er fleksible og alt kan tilpasses, er en ting faktisk hugget i stein. Beliggenheten. For Nydalen har virkelig etablert seg som et sted å være for mange av landets mest attraktive selskaper. Hvorfor?

– Det er fresht, up and coming og et sted i utvikling. Det er nytt, og blir bare freshere og freshere som et sted man har lyst til å være, selv utenfor jobb, utdyper Hopsdal.

At det er Avantor som både har utviklet, eier og drifter bygget er ingen ulempe.

– Nei, samarbeidet går knirkefritt. Vi spiller på lag. Vi er en spesiell bedrift og trenger spesielle lokaler. Det beste med Avantor er at de sørger for at alt funker, så kan vi bruke tiden på det vi er best på – jobben vår. Ikke minst sørger de for at bygningen styrker våre konkurransefortrinn, avslutter Hopsdal på vegne av Ice.