Artboard 1
N

Regulering/utvikling

N

Rammesøknad

N

Bygging hus 6-10

Oppstart september 2020
Planlagt ferdig 1.kv. 2024

Husøy Havn

Boliger i vannkanten på en liten øy ved innseilingen til Tønsberg.

Leilighetsprosjektet Husøy Havn ligger idyllisk plassert nede i vannkanten på den lille øya Husøy. Prosjektet har ca. 500 meter strandlinje inkludert småbåthavner, sandstrand og friområde. Det er felles uteoppholdsareal og lekeplasser samt direkte adkomst til leiligheten fra felles underliggende parkeringsanlegg. Alt bare 10 minutter kjøring fra Tønsberg sentrum.

De første fem husene er fullsolgt

De første 106 leilighetene fordelt på fem leilighetsblokker nærmest sjøen er ferdigstilt. Alle de 106 leilighetene er solgt. Bygg 7 ble ferdigstilt ved årsskifte 2021/2022, og har noen få ferdigstilte leiligheter til salgs. Bygg 8 blir ferdig i løpet av 2022, og har også et fåtall leiligheter igjen til salgs. Bygg 6 ferdigstilles juni 2023, bygg 9 i løpet av 4. kvartal 2023, og bygg 10 ferdigstilles i begynnelsen av 2024.

FAKTA

Strandveien
3132 Husøysund

Beliggenhet: Tønsberg
Arkitekt: SPIR Arkitekter
Eier: Avantor
Ferdigstillelse: 2024

Et godt bosted med identitet og kvalitet

Gamle Husøy Verk har blitt et attraktivt boligområde og et godt bosted som får identitet og kvalitet gjennom form, materialbruk og innhold. Bygningene er optimalisert til tomtens egenart og kvaliteter. Prosjektet har gode solforhold og sjøutsikt, samtidig som plasseringen skaper lyse og trivelige uteoppholdsareal mellom bygningene. Størsteparten av leilighetene er gjennomgående med sjøutsikt og terrasser på begge sider. De ensidige leilighetene er orientert mot vest for ettermiddags- og kveldssol, samt utsikt mot småbåthavnen, friområdet og innseilingen til Tønsberg i vest.

Avantor har benyttet lokale arkitekter og planleggere som Spir arkitekter, Gulliksen Landskapsarkitekter og Asplan Viak. Skanska Norge AS er entreprenør.

Se hvor fint det blir

De siste byggene i Husøy Havn er under oppføring. Du kan følge byggeprosessen minutt for minutt på webkamera her.

Frister det med ny leilighet i vannkanten?

Du finner mer informasjon på prosjektets hjemmeside her.

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».