Artboard 1

Husøy Havn

Boliger i vannkanten på en liten øy ved innseilingen til Tønsberg.

Leilighetsprosjektet Husøy Havn ligger idyllisk plassert nede i vannkanten på den lille øya Husøy. Prosjektet har ca. 500 meter strandlinje inkludert småbåthavner, sandstrand og friområde. Det er felles uteoppholdsareal og lekeplasser samt direkte adkomst til leiligheten fra felles underliggende parkeringsanlegg. Alt bare 10 minutter kjøring fra Tønsberg sentrum.

199 boliger i 10 bygg

Nå er alle de 10 byggene i prosjektet Husøy Havn ferdigstilt. Det siste bygget (bygg 10) ble ferdigstilt i november 2023. Se prosjektets hjemmeside for mer informasjon: https://husoyhavn.no/

 

FAKTA

Strandveien
3132 Husøysund

Beliggenhet: Tønsberg
Arkitekt: SPIR Arkitekter
Eier: Avantor
Ferdigstillelse: 2023

Et godt bosted med identitet og kvalitet

Gamle Husøy Verk har blitt et attraktivt boligområde og et godt bosted som får identitet og kvalitet gjennom form, materialbruk og innhold. Bygningene er optimalisert til tomtens egenart og kvaliteter. Prosjektet har gode solforhold og sjøutsikt, samtidig som plasseringen skaper lyse og trivelige uteoppholdsareal mellom bygningene. Størsteparten av leilighetene er gjennomgående med sjøutsikt og terrasser på begge sider. De ensidige leilighetene er orientert mot vest for ettermiddags- og kveldssol, samt utsikt mot småbåthavnen, friområdet og innseilingen til Tønsberg i vest.

Avantor har benyttet lokale arkitekter og planleggere som Spir arkitekter, Gulliksen Landskapsarkitekter og Asplan Viak. Skanska Norge AS er entreprenør.

Frister det med ny leilighet i vannkanten?

Det finnes fortsatt noen leiligheter igjen. Du finner mer informasjon på prosjektets hjemmeside her.

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».