Artboard 1

Gjerdrums vei 4

Næringsbygg med fritt utsyn mot Gullhaug Torg.

Bygget i Gjerdrumsvei 4 er fra 2002, og ligger på et høydedrag midt i Nydalen. Herfra er det fritt utsyn sydover mot Gullhaug Torg og inn til Ring 3 mot nord.

Betydelig oppgradert

I 2012 ble det gjennomført en omfattende rehabilitering av bygget i forbindelse med at det ble inngått ny leiekontrakt med eksisterende leietaker. Bygget har fått en betydelig interiørmessig ansiktsløftning samtidig som tekniske anlegg er oppgradert for å imøtekomme nye krav til miljø og energieffektivitet.

Vil du leie kontorlokaler her?

Vi har nå ledige lokaler i dette flotte bygget. Lokalene er moderne, effektive og med god takhøyde og mye dagslys. Les mer om lokalene her.

 

FAKTA

Gjerdrumsvei 4
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Eier: Avantor
Ferdigstilt: 2012
Prosjektnettsted: gjerdrumsvei4.no

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».