Artboard 1
N

Regulering/utvikling

Oppstart: mai 2021
Forventet vedtak: mai 2024

N

Rammesøknad

Oppstart: ikke bestemt

N

Bygging

Gjerdrums vei 11

Fra kontorbygg til kombinasjonseiendom i et attraktivt boligområde.

Det eksisterende kontorbygget i Gjerdrums vei 11 er tegnet av Niels Torp Arkitekter og oppført i 1990. Eiendommen har sentral beliggenhet ved Ring 3, med adkomst fra Maridalsveien i vest og Ringveien i øst. Naboeiendommen, Gjerdrums vei 12, er ombygd til studentboliger. På andre siden av elven i Gjerdrums vei 10C er Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) i gang med å realisere ytterligere studentboliger. 

Et attraktivt boligområde for fremtiden

Avantor har stor tro på dette området som et fremtidig attraktivt boligområde og ønsker på sikt å transformere kontoreiendommen i Gjerdrums vei 11 til en kombinasjons-eiendom med boliger, kontor og noe utadrettet virksomhet.

Det er avholdt en arkitektkonkurranse hvor 3 arkitektkontorer ble invitert til å komme med forslag. Basert på evalueringen av de mottatte forslagene, har vi valgt å gå videre med Pushak Arkitekter.

FAKTA

Gjerdrums vei 11
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: Pushak arkitekter
Miljøsertifisering: BREEAM-NOR
Eier: Avantor

Gjenbruk av parkeringskjeller og bygningsmaterialer

I den videre bearbeiding av et planforslag vil vi ha stort fokus på å oppfylle våre egne miljøambisjoner også for dette prosjektet. Det vil blant annet vurderes gjenbruk av dagens underliggende parkeringskjeller samt eventuelt andre bygningsmaterialer. 

Det er fortsatt tidlig i prosessen, og planene er foreløpig ikke forelagt Plan og bygningsetaten. Bestillingen av planforhåndskonferanse antas innsendt i løpet av høsten 2021. Det antas at reguleringsprosessen vil ta 4-5 år.

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».