Artboard 1

Elektrisk for Elkjøp i Nydalen

Med 400 ansatte på hovedkontoret i Nydalen, og 12 000 ansatte i Norden, kan ikke Elkjøp overlate noe til tilfeldighetene. Det har de heller ikke gjort når det kommer til lokalene sine i Nydalen.

For Elkjøp er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver. Det betyr også at de ønsket en sentral beliggenhet. Nettopp det, og mye mer, fikk de i Nydalen.

– Vi har mange pendlere fra både Norge og Norden. Det å ha et godt kollektivtilbud, i tillegg til muligheten å kunne gå og sykle til jobb, var helt avgjørende når Nydalen ble valgt som lokasjon, forteller Tove Hungnes, Executive Assistant and Facility Manager i Elkjøp.

At Nydalen har vokst og kan tilby flere treningsmuligheter, spisesteder, hoteller og butikker, gjør det hele enda bedre.

Vi har mange pendlere fra både Norge og Norden. Det å ha et godt kollektivtilbud, i tillegg til muligheten å kunne gå og sykle til jobb, var helt avgjørende når Nydalen ble valgt som lokasjon

forteller Tove Hungnes,
Executive Assistant and Facility Manager i Elkjøp.

Positiv prosess

Bygget de flyttet inn i var splitter nytt, og samarbeidet med Avantor var godt under hele prosessen.

– Vi hadde en sentral prosjektgruppe som samarbeidet med Avantor, og hadde stor mulighet for å påvirke detaljer rundt planløsning, interiør og utforming av bygget. Noe vi opplevde som svært positivt, sier Hungnes.

Avantor sto for selve prosjektledelsen med jevne planleggingsmøter underveis. Bygget er et BREEAM-sertifisert miljøbygg. Avantor bisto med råd og veiledning for hvordan Elkjøp kunne oppfylle kravene dette innebar.

Alltid beredt

Elkjøp er en bedrift i stadig endring, og deres behov kan forandre seg fra en dag til en annen. Enten i form av endringer i selskapets struktur, eller ved store omveltninger i samfunnet, som vi har opplevd med Covid-19 og en verdensomspennende pandemi. Da hjelper det med en aktør som Avantor på laget.

– I det daglige har vi et svært godt samarbeid med Avantor. I perioden vi har vært i nå har vi dessuten hatt stadige behov for både leie av ytterligere lokaler og justeringer av egne lokaler. Avantor har i disse situasjonene funnet løsninger og bistått med prosjektledelse og utførelse, forteller Hungnes.

Nydalen dekket Elkjøps behov

Tidligere lå Elkjøps hovedkvarter i Lørenskog. Da selskapet så etter nye lokaler, var det spesielt noen ting som la føringer for hvor hovedkontoret kunne ligge.

– Vi hadde behov for tilgang på parkering óg offentlig kommunikasjon, men fant raskt ut at Nydalen dekket disse behovene på en god måte. Nydalen pekte seg også ut med gode tilbud for både sosiale samlinger og aktiviteter. 

Når det kommer til selve bygget, omtales også det i positive ordelag.

– Ja. Bygget er fresht og moderne, har gode planløsninger og det er gjort fine materialvalg, avslutter Hungnes fornøyd.