Artboard 1

Handelshøyskolen BI

Et inspirerende læringsrom.

Handelshøyskolen BI er lokalisert sentralt i Nydalen. Skolen ble ferdigstilt i juni 2005 og var i utgangspunktet dimensjonert for ca. 8.000 studenter og 600 ansatte fordelt på ca 50.000 kvm. Hele bygget er på 95.200 kvm BTA og rommer i tillegg til Handelshøyskolen BI et treningssenter, butikker, kontor- og parkeringsarealer. 

Stor kompetanse på komplekse bygg

Avantor har gjennom prosessen med byggingen av Nydalen Campus bygget opp en sterk kompetanse på komplekse og fremtidsrettede kontor-, skole-, og forretningsbygg.

FAKTA

Nydalsveien 37
0484 Oslo

Beliggenhet: Oslo
Arkitekt: Niels Torp
Areal bygg: 65 000

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».