Artboard 1

Skanska og Slemmestad Brygge inngått avtale

Slemmestad Brygge AS har nå signert avtale med Skanska Norge AS. Avtalen omfatter første fase av byggingen på Slemmestad.

Skanska har fått i oppdrag å sikre byggetomta med en stålspunt som skal settes ned i grunnen rundt tomta før man starter utgraving og borttransport av forurensede masser. Disse massene skal fraktes på båt til Langøya utenfor Holmestrand. Sikring og utgraving på tomta vil pågå parallelt med at Asker kommune gjennomfører en rekke infrastrukturarbeider i området, blant annet i form av nye vann og avløpsledninger og åpning av Bøbekken fra Vaterlandsveien og ned til sjøen.

Skanska starter opp med sine arbeider i mars og det planlegges at disse er ferdige i løpet av oktober 2023.