Tilbake

Batterier

Blanding av små batterier fra PC, tastatur, mus, hodetelefon og liknende

Hvor sorteres dette

Leveres i resepsjonen i 1 etg

Kan inneholde

  • AA- og AAA-lithiumbatterier
  • Knappcellebatterier
  • Kadmiumholdige batterier
  • Kvikksølvholdige batterier
  • NiHM-batterier

Skal ikke inneholde

  • Store batterier (bilbatterier/sykkelbatterier), leveres separat som Farlig avfall

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Crayon v/resepsjonen eller Ragnhild Halse