Tilbake

Batterier, små

Blanding av små batterier fra PC, tastatur, mus, hodetelefon og liknende.

Hvor sorteres dette

Leveres i resepsjonen i 1 etg

Kan inneholde

  • Alkaliske batterier

  • Knappcellebatterier

  • Kadmiumholdige batterier

  • Kvikksølvholdige batterier

  • NiHM-batterier

Skal ikke inneholde

  • Store batterier (bilbatterier/sykkelbatterier), leveres separat som Farlig avfall

  • Litiumbatterier, sorteres som Batterier, litium

  • Oppladbare litiumbatterier, leveres separat som Farlig avfall

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Crayon v/resepsjonen eller Ragnhild Halse