Tilbake

Restavfall

Avfall som ikke kan sorteres i en av de andre beskrevne fraksjonene

Hvor sorteres dette

I kjøkkenbenker, avfallsstasjoner i hver etasje, og kantinekjøkken

Kan inneholde

  • Mindre mengder Isopor
  • Plastmapper/plastlommer
  • Drikkekartong
  • Laminert papir og produkter som inneholder plast
  • Vått eller tilsølt papir/kartong
  • Drikkeglass, porselen, keramikk, ildfaste former og speil
  • Mindre mengde blomster og jord
  • Mindre mengde bøker (som ikke er pocketbøker)

Skal ikke inneholde

  • Farlig avfall (eksempelvis Batterier, Maling, lim og lakk, Lysstoffrør, Spraybokser)
  • Avfall som kan kildesorteres i egne avfallstyper: Matavfall, Plastfolie, Plastemballasje, Papir og kartong (tørt og rent), Bølgepapp (tørt og rent), Elektronikk, Batterier og Glass- og metallemballasje

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Crayon v/resepsjonen eller Ragnhild Halse