Tilbake

Restavfall

Avfall som ikke kan sorteres i en av de andre beskrevne avfallstypene

Kan inneholde

 • Mindre mengder isopor
 • Plastmapper/plastlommer
 • Drikkekartong
 • Laminert papir og produkter som inneholder plast
 • Vått eller tilsølt papir/kartong
 • Drikkeglass, porselen, keramikk, ildfaste former og speil (der dette ikke finnes som egen avfallstype)/span>
 • Mindre mengde blomster og jord
 • Mindre mengde bøker (som ikke er pocketbøker)

Skal ikke inneholde

 • Farlig avfall (eksempelvis batterier, maling, lim, lakk, lysstoffrør, spraybokser)
 • Elektriske kabler, sorteres som Elektronikk
 • Gips, leveres separat
 • Isolasjon, leveres separat

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Avantors kundesenter på tlf 93 09 09 70