Tilbake

Plastfolie

Plastfolie (LDPE) er myk, strekkbar plast som brukes til blant annet plastposer, sekker, bobleplast, krympeplast og strekkfolie.

Plastfolien skal være ren, uten eksempelvis matrester.

Hvor sorteres dette

I avfallsstasjoner i hver etasje og kantinekjøkken

Kan inneholde

  • Strekkfilm
  • Bobleplast
  • Krympeplast
  • Plastsekker
  • Plastposer

Skal ikke inneholde

  • Plastfolie som er tilsølt med eksempelvis mat, sorteres som Restavfall
  • Hardplast/plastkanner (HDPE, PP, PS eller PET), sorteres som Plastemballasje
  • Stroppebånd av plast, sorteres som Plastemballasje

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Crayon v/resepsjonen eller Ragnhild Halse