Tilbake

Plastfolie

Klar og farget plastfolie (LDPE) er myk, strekkbar plast som brukes til blant annet plastposer, sekker, bobleplast, krympeplast og strekkfolie. Plastfolien skal være ren, uten eksempelvis matrester.

Kan inneholde

  • Strekkfilm
  • Bobleplast
  • Krympeplast
  • Plastsekker
  • Plastposer

Skal ikke inneholde

  • Plastfolie som er tilsølt med eksempelvis mat, sorteres som Restavfall

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Avantors kundesenter på tlf 93 09 09 70