Tilbake

Plastemballasje

Plastemballasje som oftest i hardplast. Er laget av HDPE, PP, PS eller PET og dette står som regel på emballasjen. Ved behov, skyll emballasjen i vann før sortering for å unngå fluer i byggets avfallsrom.

Hvor sorteres dette

I kjøkkenbenker, avfallsstasjoner i hver etasje og kantinekjøkken

Kan inneholde

  • Plastbeger (eksempelvis yoghurtbeger)
  • Plastflasker
  • Kanner og spann
  • Stroppebånd i plast
  • Plast merket HDPE, PP, PS eller PET

Skal ikke inneholde

  • Strekkbar plastfoile laget av LDPE, sorteres som Plastfolie
  • Isopor, sorteres som Restavfall
  • Plastmapper/plastlommer, sorteres som Restavfall

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Crayon v/resepsjonen eller Ragnhild Halse