Tilbake

Papp

Papp/bølgepapp er emballasje brukt til innpakking av produkter.
Pappen skal være ren og tørr uten matrester, og esken skal brettes flat

Kan inneholde

  • Transportemballasje
  • Flytteesker
  • Pappesker

Skal ikke inneholde

  • Brunt papir, sorteres som Restavfall
  • Drikkekartong, sorteres som Restavfall
  • Laminert papir eller produkter som inneholder plast, sorteres som Restavfall
  • Stroppebånd, sorteres som Plastemballasje

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Avantors kundesenter på tlf 93 09 09 70