Tilbake

Papir og kartong

Alle typer papir og kartong. Skal være tørt og rent. 

Hvor sorteres dette

I avfallsstasjoner i hver etasje

Kan inneholde

 • Kopipapir, brevpapir, konvolutter, gule lapper og makulert papir
 • Pappbeger for kaffe/te, rengjort
 • Emballasjekartong for frokostblanding, pizza, egg eller liknende
 • Aviser, ukeblader, reklame og pocketbøker
 • Papirposer og –sekker

Skal ikke inneholde

 • Drikkekartong, sorteres som Restavfall
 • Laminert papir eller produkter som inneholder plast, sorteres som Restavfall
 • Vått eller tilsølt papir/kartong, sorteres som Restavfall
 • Bøker (som ikke er pocket), sorteres som Restavfall
 • Papir sammensatt med f eks plastrygg, metallrygg eller omslag, sorteres som Restavfall
 • Gavepapir, sorteres som Restavfall

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Crayon v/resepsjonen eller Ragnhild Halse