Tilbake

Metallemballasje

Emballasje laget av metall. Emballasjen skal være ren uten eksempelvis matrester.

Hvor sorteres dette

I kjøkkenbenker og kantinekjøkken

Kan inneholde

  • Metallokk
  • Hermetikkbokser
  • Brusbokser

Skal ikke inneholde

  • Metallemballasje som inneholder rester av helse- og miljøfarlige stoffer eller legemidler, leveres separat som Farlig avfall

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Crayon v/resepsjonen eller Ragnhild Halse