Tilbake

Metallemballasje

Emballasje laget av metall. Emballasjen skal være ren uten eksempelvis matrester.

Kan inneholde

  • Metallokk
  • Hermetikkbokser
  • Brusbokser

Skal ikke inneholde

  • Metallemballasje som inneholder rester av helse- og miljøfarlige stoffer eller legemidler, leveres separat som Farlig avfall

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Avantors kundesenter på tlf 93 09 09 70