Tilbake

Glass- og metallemballasje

Glassflasker kan være både klare og fargede

Hvor sorteres dette

I kjøkkenbenker og kantinekjøkken

Kan inneholde

  • Glassflasker
  • Syltetøyglass og metallokk
  • Hermetikkbokser og brusbokser

Skal ikke inneholde

  • Drikkeglass, sorteres som Restavfall
  • Porselen, sorteres som Restavfall
  • Keramikk, sorteres som Restavfall
  • Ildfaste former, sorteres som Restavfall
  • Speil, sorteres som Restavfall
  • Glass/metallemballasje som inneholder rester av helse- og miljøfarlige stoffer eller legemidler, sorteres som Farlig avfall

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Crayon v/resepsjonen eller Ragnhild Halse