Tilbake

Fett og vegetabilsk olje

Fett og vegetabilske oljer fra spisesteder.

Kan inneholde

  • Frityrolje fra restauranter, spisesteder og kafeer
  • Brukt matolje og fett

Skal ikke inneholde

  • Frityrolje skal ikke inneholde vann
  • Andre typer olje

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Avantors kundesenter på tlf 93 09 09 70