Tilbake

Elektronikk

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) omfatter produkter som går på strøm eller batteri.

Hvor sorteres dette

Leveres til IT-avdelingen

Kan inneholde

  • Tastatur
  • Mus 
  • Øreklokker
  • Mindre mengder kabler og ledninger

Skal ikke inneholde

  • Store batterier, leveres separat som Farlig avfall
  • Emballasje, sorteres som Papir og kartong, Papp eller Plastemballasje

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Crayon v/resepsjonen eller Ragnhild Halse