Tilbake

Bølgepapp

Bølgepapp er emballasje brukt til innpakking av produkter.
Pappen skal være ren og tørr uten matrester, og esken skal brettes flat

Hvor sorteres dette

I kopirom og kantinekjøkken

Kan inneholde

  • Transportemballasje 
  • Flytteesker
  • Pappesker

Skal ikke inneholde

  • Aviser, tidsskrifter og reklame. Sorteres som Papir og kartong
  • Brunt papir, sorteres som Restavfall
  • Emballasjekartong for frokostblanding, pizza, egg eller liknende, sorteres som Papir og kartong
  • Drikkekartong, sorteres som Restavfall
  • Laminert papir eller produkter som inneholder plast, sorteres som Restavfall
  • Kopipapir, brevpapir. Sorteres som Papir og kartong
  • Stroppebånd, sorteres som Plastemballasje

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Crayon v/resepsjonen eller Ragnhild Halse