Tilbake

Batterier, små

Blanding av små batterier fra PC, tastatur, mus, hodetelefon og liknende. Batteripolene må teipes for å redusere brannfare.

Kan inneholde

  • Alkaliske batterier

  • Knappcellebatterier

  • Kadmiumholdige batterier

  • Kvikksølvholdige batterier

  • NiHM-batterier

Skal ikke inneholde

  • Store batterier (bilbatterier/sykkelbatterier), leveres separat som Farlig avfall

  • Litiumbatterier, sorteres som Batterier, litium

  • Oppladbare litiumbatterier, leveres separat som Farlig avfall

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Avantors kundesenter på tlf 93 09 09 70