Tilbake

Batterier, små litium

Blanding av små litiumbatterier fra PC, tastatur, mus, hodetelefon og liknende. Batteripolene må teipes for å redusere brannfare.

Kan inneholde

  • Små litiumbatterier

Skal ikke inneholde

  • Store batterier (bilbatterier/sykkelbatterier), leveres separat som Farlig avfall

  • Oppladbare litiumbatterier, leveres separat som Farlig avfall

  •  Knappcellebatterier, kadmiumholdige batterier, kvikksølvholdige batterier, NiHMbatterier. Disse sorteres som Batterier, små.

Har du spørsmål, eller ønsker å fjerne andre avfallstyper eller farlig avfall?
Kontakt Avantors kundesenter på tlf 93 09 09 70