Artboard 1
N

Regulering/utvikling

N

Rammesøknad

Oppstart: mai 2021
Forventet vedtak: mar 2022

N

Bygging

Planlagt oppstart: aug 2022
Planlagt ferdig: aug 2028

Slemmestad brygge

Et levende nabolag for beboerne i 1.300 nye boliger.

Slemmestad Brygge AS hadde over noe tid søkt etter en partner for å gjennomføre den utvikling som kreves for å skape Kystbyen Slemmestad. Prosessen ledet frem til at Avantor i mars 2021 gikk inn som hovedeier i selskapet.

Bærekraftig byutvikling

– Dette er en hyggelig nyhet – og viktig for den videre utviklingen av Slemmestad. Avantor er et selskap med lang erfaring i både byutvikling og næring som også er i front for miljø – og en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ser frem til et godt samarbeid med et langsiktig perspektiv, sa Lene Conradi, Ordfører Asker kommune, da nyheten ble kjent.

FAKTA

Vaterlandsveien
3470 Slemmestad

Beliggenhet: Vaterland
Arkitekt: TAG
Areal bygg: 48000 m²
Miljøprofil: BREEM very good
Prosjektnettsted: slemmestadbrygge.no 

Byggestart for første byggetrinn i 2022

Med sin umiddelbare nærhet til Oslofjorden, er Kystbyen Slemmestad et av de største utviklingsprosjektene i området. Områdeplanen for Slemmestad åpner for 1.300 leiligheter og 55.000 kvm næringsareal. Første byggetrinn er Slemmestad Sentrum – Vaterland, innerst i pollen i Slemmestad. Her er alle planer godkjente, og byggestart planlegges i 2022. Det er godkjent 400 leiligheter og 16.000 kvm næringsareal. 

Et tett samarbeid med Asker kommune

Slemmestad Brygge har et tett samarbeid med Asker kommune som er ansvarlig for utbygging av infrastrukturen for den nye kystbyen. Avantor har erfaringen, kompetansen, og langsiktigheten som kreves for å lykkes med store byutviklingsprosjekter. Vi ser frem til å ta dette med oss for å virkeliggjøre planene om Kystbyen Slemmestad. Vi har stor tro på de planene som er lagt for Slemmestad, og at vi vil lykkes med å skape rom for mange nye arbeidsplasser og et levende nabolag for beboerne i 1300 nye boliger.