Artboard 1
N

Regulering/utvikling

Oppstart november 2016
Forventet vedtak 2022

N

Rammesøknad

Oppstart ikke bestemt

N

Bygging

Planlagt oppstart ikke bestemt
Planlagt ferdig ikke bestemt

Nydalsveien 32B

Fra spikerfabrikk til sosialt samlingspunkt med boliger og utadrettet virksomhet.

Det flotte teglsteinsbygget i Nydalsveien 32B har stått der det står helt siden 1876. Opprinnelig var det en spikerfabrikk. Senere ble det bygget om og påbygget med en redskapsfabrikk. Spikerproduksjonen flyttet ut av bygget i 1960. Siden den gang har Fiskars holdt til i Nydalsveien 32B. I tillegg til kontorene sine, har de fremdeles produksjon av hage- og vinterredskaper her.

Bevare og forbedre

Våren 2016 gjennomførte vi i Avantor en begrenset plan- og designkonkurranse for videre utvikling av Nydalsveien 32B. Hensikten var å belyse hvordan det historiske industribygget kan bevares samtidig som nye, klimavennlige boliger og utadrettet virksomhet kan føyes til. 78 team søkte prekvalifiseringen. 10 team ble valgt ut til å delta. Vinnerbidraget «I love NYDALEN» ble utarbeidet av arkitektkontoret SAAHA. Med seg på laget hadde de Lala Tøyen, Degree of Freedom og Gether. Prosjektet er siden blitt videreutviklet og ligger til grunn for forslaget til detaljregulering.

FAKTA

Nydalsveien 32B
0484 Oslo

Beliggenhet: Nydalen, Oslo
Arkitekt: Saaha arkitekter
Areal bygg: 10 500 m²
Areal tomt: 14 400 m²
Miljøprofil: BREEAM NOR Excellent
Eier: Avantor

Miljøvennlig fra før og for alltid

I Avantor har satsingen på miljø vært sentral helt siden utbyggingen av Nydalen startet tidlig på 90-tallet. For å kunne omskape et tidligere industriområde til en grønn og moderne bydel, måtte vi bestemme oss for å sette miljøstrategi øverst på agendaen. Nettopp derfor var Avantor det første private eiendomsselskapet som ble miljøsertifisert etter ISO 14001. Vi er også en sentral medspiller i Grønn Byggallianse som bidrar til økt bærekraft i norsk bygg- og eiendomsutvikling.

Samtidig er miljøfokuset et løpende prosjekt der lista hele tiden blir lagt høyere. Vi setter ambisiøse mål for vår fremtidige miljøsatsing og har høye krav til egne bygg. Avantors målsetting er at alle nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM-NOR-klassifiseres med mål om å oppnå miljøklasse «Excellent» eller «Very Good».

Miljøambisjoner for Nydalsveien 32B

Nydalsveien 32B er et FutureBuilt forbildeprosjekt. Det innebærer at prosjektet har spesielt høye ambisjoner for klima og miljø, i tillegg til arkitektonisk kvalitet. Prosjektene som går inn i FutureBuilt forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, for så å dokumentere at disse kvalitetene faktisk oppnås. Prosjektet har en målsetning om å redusere klimagassutslipp totalt, fra transport, energi- og materialbruk, med minimum 50 %.

Forbildeegenskaper for FutureBuilt-prosjekter er:

  • Byggets energibehov i drift skal være vesentlig bedre enn passivhusnivå, og med målsetning om nær nullenergi behov.
  • Gjennom innovativ utvikling og nytenking sikre bevaring og ny bruk av bevaringsverdig bygningsmasse samtidig som det gis rom for nye boliger.
  • Ikonografisk arkitektur som gjør bygget til en attraksjon i seg selv.