Kort om Avantor

Avantors visjon er å være den ledende bydelsutvikler. Derfor fokuserer vi først og fremst på behovene til menneskene som skal jobbe og bo i våre områder. For tiden er fokus på videreutvikling av Nydalen, det nye bydelssenteret i Nordre Aker i Oslo. I tillegg til å være en bydelsutvikler, har Avantor bred kompetanse på de fleste områder innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom. Selskapets forretningsidé er å være det mest fremtidsrettede og profesjonelle eiendomsselskap, og å ha bransjens største verdiskapning gjennom kjøp, utvikling, forvaltning og salg av eiendom.


Avantor eier selv omlag 250.000 kvadratmeter. Disse eiendommene er først og fremst lokalisert i Nydalen, men vi har også lokaler og prosjekter andre steder i Oslo samt i Asker, Kristiansand og Tønsberg. 

Solid og lønnsom

Avantor omsetter for omlag 300 millioner kroner, der ca 40 millioner er forvaltningshonorarer og 260 millioner er leieinntekter. Driftsresultatet for 2012 var på omlag 50 millioner kroner.

Vi har vårt hovedkontor i Nydalen, der rundt 50 mennesker arbeider.