Parkering i Nydalen

Avantor har valgt å sette ut den daglige driften av parkeringsporteføljen til EuroPark AS. Mer informasjon om parkeringsmuligheter, leie av langtidsplasser og oversiktskart over området finner du i brosjyren som kan lastes ned her:
Oversikt parkering i Nydalen.pdf

 

Dersom kjøretøy er hensatt i strid med parkeringsvilkårene, vil det bli ilagt en kontrollavgift. I spesielle tilfeller vil det også bli vurdert borttauing. Skulle det oppstå problemer av noe slag, henvises du til å kontakte operatøren direkte:

EuroPark:   815 32 132
post@europark.no