Eiendom og prosjekter

 

Avantor har stått ansvarlig for all utbygging av Nydalen de siste 20 årene og har til sammen arbeidet med mer enn 500 000 kvm i nybyggsprosjekter og større ombygginger. Avantors fokus har hele tiden vært å tenke helhetlig - og langt frem. Vi vet at de valgene vi gjør i forbindelse med eiendom og bydelsutvikling i dag, har konsekvenser for kommende generasjoner.

Derfor har vi tilegnet oss solid kompetanse innenfor byutvikling, spesielt på områdene planprosesser, infrastrukturplanlegging samt prosjektering og bygging. Denne kompetansesammensetningen er grunnleggende for å skape kontorer, boliger og uteområder som er tilpasset både dagens og fremtidens behov.

Klikk her for å se film om Avantors prosjekter i Nydalen